Arkkitehdit ja muut suunnittelijat

LIVADY OY

p. 09-34870501
livady@livady.fi

www.livady.fi

Helsinki/ Uusimaa

Arkkitehtitoimisto Livady suunnittelee ja tutkii rakennuksia ja rakentamista eri mittakaavoissa. Livadyn toiminnassa ja toimeksiannoissa korostuvat erityisesti historiallisen rakennuskannan korjaus- ja muutossuunnitelmat, rakennettuihin ympäristöihin ja rakennuskulttuuriin liittyvät selvitystyöt sekä pienimittakaavaisten uudisrakennusten suunnittelu. Korjaussuunnittelussa työkohteet ovat vaihdelleet museorakennuksista yksityisomistuksessa oleviin käyttörakennuksiin. Muutos- ja korjaustöissä vanhoja rakennuksia on kunnostettu nykypäivän vaatimusten mukaisiksi rakennusten vanhoja hyviä ominaisuuksia vaalien. Rakennettua ympäristöä koskevia historiaselvityksiä Livady laatii sekä yksittäisten rakennusten että laajempien aluekokonaisuuksien tasolla. Livadyn tekemässä uudisrakennusten suunnittelussa hyödynnetään sekä rakennuskulttuurin historian monipuolista tuntemusta että nykyaikaisen rakentamisen osaamista. Tavoitteina ovat rakennusten kauneus ja käytännöllisyys, luonteva liittyminen ympäristöönsä, terveet materiaalit ja rakenteet sekä pitkäikäiset, elämää ja eroosiota kestävät ja huollettavissa olevat ratkaisut.

 


 

CARELSE SISUSTUS- JA ARKKITEHTUURITOIMISTO

Leena Carelse
p. 040-8285833
leena@carelse.com

www.carelse.com

Hattula/ Kanta-Häme

Olen suunnitellut vanhojen rakennusten laajennustöitä ja sisustuksia yli kahdenkymmenen vuoden ajan muiden monipuolisten työkohteitteni ohella. Olen sekä sisustusarkkitehti että rakennusarkkitehti, joten kauttani saa tarvittavat lupapaperit vaativiinkiin kohteisiin.  
 


 

ARKKITEHTITOIMISTO AKKUNA

p. 040-5408762
sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi

www.ark-akkuna.fi

Pälkäne/ Pirkanmaa

Akkuna tarjoaa matalan kynnyksen asiakasta kuuntelevaa räätälöityä palvelua,
rakenteisiin ja yksityiskohtiin syventyvää arkkitehtisuunnittelua uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin sekä oikeaoppisia ratkaisuja rakennusaikakauden,
tyylin ja miljöön ehdoilla - suomalaisen rakennusperinteen vahvalla tuntemuksella.
  

ARKKITEHTITOIMISTO JARI HELMINEN

Jari Helminen
p. 0500-481991
jari@arkhelminen.fi

www.arkhelminen.fi

Lahti/ Päijät-Häme

Toimin arkkitehtina Lahden seudulla. Olen tehnyt lukuisia korjaus- ja muutossuunnitelmia merkittäviin historiallisiin kohteisiin sekä asuinrakennuksiin kokoon katsomatta.

• Korjaus- ja muutossuunnittelu
• Restaurointisuunnittelu
• Sisustussuunnittelu