Arkkitehdit ja muut suunnittelijat

LIVADY OY

p. 09-34870501
livady@livady.fi

www.livady.fi 


Helsinki/ Uusimaa

Arkkitehtitoimisto Livady suunnittelee ja tutkii rakennuksia ja rakentamista eri mittakaavoissa. Livadyn toiminnassa ja toimeksiannoissa korostuvat erityisesti historiallisen rakennuskannan korjaus- ja muutossuunnitelmat, rakennettuihin ympäristöihin ja rakennuskulttuuriin liittyvät selvitystyöt sekä pienimittakaavaisten uudisrakennusten suunnittelu. Korjaussuunnittelussa työkohteet ovat vaihdelleet museorakennuksista yksityisomistuksessa oleviin käyttörakennuksiin. Muutos- ja korjaustöissä vanhoja rakennuksia on kunnostettu nykypäivän vaatimusten mukaisiksi rakennusten vanhoja hyviä ominaisuuksia vaalien. Rakennettua ympäristöä koskevia historiaselvityksiä Livady laatii sekä yksittäisten rakennusten että laajempien aluekokonaisuuksien tasolla. Livadyn tekemässä uudisrakennusten suunnittelussa hyödynnetään sekä rakennuskulttuurin historian monipuolista tuntemusta että nykyaikaisen rakentamisen osaamista. Tavoitteina ovat rakennusten kauneus ja käytännöllisyys, luonteva liittyminen ympäristöönsä, terveet materiaalit ja rakenteet sekä pitkäikäiset, elämää ja eroosiota kestävät ja huollettavissa olevat ratkaisut.

 


 

CARELSE SISUSTUS- JA ARKKITEHTUURITOIMISTO

Leena Carelse
p. 040-8285833
leena@carelse.com

www.carelse.com

Hattula/ Kanta-Häme

Olen suunnitellut vanhojen rakennusten laajennustöitä ja sisustuksia yli kahdenkymmenen vuoden ajan muiden monipuolisten työkohteitteni ohella. Olen sekä sisustusarkkitehti että rakennusarkkitehti, joten kauttani saa tarvittavat lupapaperit vaativiinkiin kohteisiin.  
 


 

ARKKITEHTITOIMISTO AKKUNA

p. 040-5408762
sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi

www.ark-akkuna.fi

Pälkäne/ Pirkanmaa

Akkuna tarjoaa matalan kynnyksen asiakasta kuuntelevaa räätälöityä palvelua,
rakenteisiin ja yksityiskohtiin syventyvää arkkitehtisuunnittelua uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin sekä oikeaoppisia ratkaisuja rakennusaikakauden,
tyylin ja miljöön ehdoilla - suomalaisen rakennusperinteen vahvalla tuntemuksella.
  

ARKKITEHTITOIMISTO JARI HELMINEN

Jari Helminen
p. 0500-481991
jari@arkhelminen.fi

www.arkhelminen.fi

Lahti/ Päijät-Häme

Toimin arkkitehtina Lahden seudulla. Olen tehnyt lukuisia korjaus- ja muutossuunnitelmia merkittäviin historiallisiin kohteisiin sekä asuinrakennuksiin kokoon katsomatta.

• Korjaus- ja muutossuunnittelu
• Restaurointisuunnittelu
• Sisustussuunnittelu

  

SAATSI ARKKITEHDIT OY

p. 040-595593
pekka@saatsi.fi

www.saatsi.fi

Porvoo/ Itä-Uusimaa

Pyrimme työllämme luomaan luonnollista, hengittävää, terveellistä ja pitkäikäistä rakennettua ympäristöä. Haluamme myös edesauttaa meitä edeltävän ajan saavutusten säilymistä. Restaurointi, eli rakennuksen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot huomioiva korjausrakentaminen, on erityisosaamistamme. Olemme vastanneet pää- ja arkkitehtisuunnittelusta useissa vaativissa restaurointihankkeissa. Suhtaudumme samalla intohimolla niin keskiaikaisen kirkkomiljöön kuin arkisen maatilan pihapiirin suunnitteluun. Rakennuksella ja sen osilla on antiikkiarvoa vastaava historiallinen arvo, joka perustuu menneen ajan rakentajien käsityöhön. Tarkastelemme rakennettua kulttuuriperintöä niin maisemasta kuin yksittäisestä rakennusosasta käsin. Kierrättäminen, perinteiset rakenteet ja pintakäsittelyt sekä ajallinen kerrostuneisuus ovat meille keskeisiä asioita - aito materiaali vanhenee kauniisti ja kestää aikaa. Joskus kierrätämme vanhoja sähkökytkimiä, joskus kokonaisia hirsirakennuksia. Usein uuden ja vanhan liitto johtaa onnelliseen lopputulokseen. Toimistomme on perheyritys, jolla on pitkä kokemus laadukkaasta ja vastuullisesta suunnittelusta. Nykyisellä nimellä ja omistuspohjalla olemme toimineet vuodesta 2008. Kuulumme Arkkitehtitoimistojen liittoon, ja olemme tilaajavastuu.fi -luotettava kumppani. Hoidamme halutessasi koko rakennushankkeeseen liittyvän suunnittelun alusta loppuun asti, haemme luvat, laadimme tarpeen mukaan rakennushistoriaselvitykset sekä kunto- ja kustannusarviot ja autamme myös rakennusten entistämisavustusten hakemisessa. Voit soittaa meille, kun mietit vanhan kiinteistön ostoa, uuden terveellisen talon rakentamista tai haluat kysyä neuvoa perinteiseen rakennustapaan liittyvässä käytännön asiassa. Mietitään yhdessä, miten voimme olla avuksi hankkeessasi.


 

ArkRSch

p. 050-571 1033
arkkitehtitoimisto@schnitzler.fi

www.schnitzler.fi/toita

Helsinki/ Uusimaa

Toimiston erityinen mielenkiinto kohdistuu vanhan, usein myös suojellun, rakennuskannan korjaus- ja muutossuunniteluun sekä värityssuunnitteluun. Pyrimme vanhaa kunnioittaviin, alkuperäisiä arvoja palauttaviin ja kestäviin ratkaisuihin yhteistyössä tilaajan kanssa. Suunnittelemme myös täydentäviä uusia rakennuksia sekä teemme rakennus- ja ympäristöhistoriaselvityksiä.


 

ARKKITEHTIKUUTIO OY - KUBKONTOR AB

p. 045-1479 199
konttori@akuutio.fi

www.akuutio.fi

Porvoo/ Uusimaa

Toimistomme vahvuus on kahden keskeisen suunnittelualan saumaton yhteistyö. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelun yhdistäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nopeuttaa suunnittelu-
prosessia, mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen löytämisen ja siten tuottaa parempia suunnitelmia ja toteutusta helpottavia ratkaisuja.


 

NYMAN ARKKITEHDIT OY

Antti Nyman
p. 040-801090
toimisto@nark.fi

www.nark.fi

Tampere/ Pirkanmaa

 

Korjaus- ja restaurointikohteisiin erikoistunutta arkkitehti- ja pääsuunnittelua. Arkkitehtitoimisto Antti Nyman on nuori suunnittelutoimisto, jossa yhdistyy innovatiivinen suunnittelu rakentamisen käytännön osaamiseen. Toimiston erityisosaamisalueena on kotitalouksille, asunto-osakeyhtiöille ja rakennusliikkeille suunnattu asuinrakennusten suunnittelu sekä korjaus- ja restaurointisuunnittelu. Kaikissa hankkeissamme on lähtökohtana korkeatasoisen ja aikaa kestavän arkkitehtuurin tuottaminen. Vahva käytännön yhteys rakentamiseen tuo hankkeisiin kustannustehokkuutta ja varmistaa suunnitelmien toimivuuden käytännössä.


 

TAKT OY

Taina Väisänen
p. 050-5262810

taina@taktark.fi

www.taktark.fi

Yläjärvi/ Pirkanmaa

Suunnittelemme saneerauksia, lisärakentamista sekä uudisrakennuksia -
"kuistista - kartanoon" - pieniä ja suuria kohteita. Asiakkaamme ovat olleet sekä yksityisiä että julkisia tilaajia. Asiakaslähtöisyys, kestävä ympäristöön sopiva rakentaminen sekä käytännön tietämys rakentamisesta ovat lähtökohtiamme suunnittelutyössä. 

Referenssit
Koy Laatu: Saneeraus ja käyttötarkoituksen muutos
Ylöjärven Räikkä: Päärakennuksen dokumentointi ja hankeluonnokset
Ylöjärven Räikkä: Vaunutallin muutos asuintiloiksi


 

ELO SØDERGREN ARKKITEHDIT OY

Hanna Elo
p. 050-4370737

hanna@elosodergren.fi
karlemil@elosodergren.fi


www.elosodergren.fi

Pyhämaa/ Varsinais-Suomi

 

Olemme korjausrakentamiseen ja restaurointiin erikoistunut arkkitehtitoimisto. Jokainen projekti toteutetaan yksilöllisesti tilaajan, rakennuksen ja ympäriston lähtökohdat huomioden.

 

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Pääsuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelupalvelut.
Suunnittelutiimin johtaminen ja koordinointi rakennuttajan luottohenkilönä.

KORJAUSRAKENTAMINEN

Peruskorjausten ja restaurointien tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennuslupa-asiakirjat ja työmaa-aikainen suunnittelu sekä viranomaiskonsultointi.
Oikeiden materiaalien ja rakennustapojen valinta.

SELVITYKSET

Rakennushistoriaselvitykset, rakennusinventoinnit ja maisemaselvitykset rakennushankkeiden tueksi.

 


 

ARKKITEHTITOIMISTO TUOMAS NIEMI OY

p. 044-368 3541

tuomas.niemi@arkstudio.fiKauhava/ Etelä-Pohjanmaa

 

Suunnittelen luovasti uutta. Korjaan kunnioittaen vanhaa.

Innostun uusista rakennuksista harvoin samalla tavoin kuin vanhoista historiallisista rakennuksista. Vanhassa rakennuksessa on patinaa, jota ei voi rakentaa – se syntyy ajan kuluessa, sillä on arvo. Valitettavasti patina usein tuhotaan, kun vanhoja rakennuksia korjataan vastaamaan uudisrakentamisen tavoitteita.

Suunnittelen mielelläni myös uusia rakennuksia, mutta restaurointi- ja korjaussuunnittelu innostaa minua aivan erityisellä tavalla. Tämä intohimo on ajanut minut itsekin korjaamaan talovanhusta ja nimenomaan perinteitä kunnioittavalla tavalla.