Yleisiä periaatteita

Hirsikehikon siirto asuinrakennukseksi on pitkäjänteisyyttä vaativa projekti, johon ei kannata suin päin ryhtyä. Se on kuitenkin antoisa tapa rakentaa uniikki perinnetalo, jollaisen tilaaminen talotehtaalta ei ole mahdollista. Tähän rakentamisen muotoon pätee sama periaate kuin muuhunkin omakotirakentamiseen: itse tehden kustannuksia on mahdollista laskea hyvinkin paljon, mutta ilmaista se ei silti ole. Siirtoon ryhdyttäessä on edessä pitkä ja hikinen tie, joka kuten muukin hartiapankkirakentaminen, saattaa koetella parisuhteen lisäksi terveyttäkin.

Hirsikehikon siirtämistä
Siirretty hirsitalo valmiina!

Hirsikehikon siirtäminen on aina uudisrakentamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka hirsirakennus pystytettäisiinkin perinteisin menetelmin ja materiaalein, niin sitä käsitellään rakennusvalvontaviranomaisten silmissä uudisrakennuksena. Siirrettyä hirsikehikkoa koskevat samat asetukset ja määräykset kuin tavallista omakotitaloa.

Siirretyn kehikon on täytettävä esimerkiksi samat lämmöneristävyysmääräykset kuin muidenkin rakennettavien omakotitalojen. Vaikka varsinainen siirto ja uudelleenpystytys tehtäisiinkin itse hartiapankkimenetelmin, niin suunnittelu- ja valvontatehtävissä on käytettävä samoja ammattilaisia kuin tavallisissa omakotitalotyömaissa. Vanhaa kehikkoa ei voi siis siirtää ”tuosta noin vaan”.

Päätettäessä siirtää vanha hirsitalo uudelle paikalle asuinrakennukseksi on syytä ensimmäisenä vierailla sen paikkakunnan rakennusvalvonnassa, jonne talo on tarkoitus siirtää. Palaveriin kannattaa varata aikaa ja tällöin saadaan selvä käsitys rakennuslupaviranomaisen näkökannasta. Tässä palaverissa saadaan riisuttua matkasta yltiöromanttiset kuvat kehikon siirtämisen helppoudesta sekä yksinkertaisuudesta. Ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä on kehikon sekä tontin hankkiminen. Näiden töiden kanssa kulkee käsi kädessä rakennusluvan järjestäminen eli suunnitelmien laatiminen ja sopivien henkilöiden palkkaus.

Siirrettävällä kehikolla voidaan alkaa tehdä hyvissä ajoin purkutöitä. Purettaville ja uudelleen käytettäville rakennusosille sekä -materiaaleille on järjestettävä varastointitilat. Kehikon vesikatto puretaan vasta juuri ennen hirsien purkua. Ennen kehikon purkua on pystytyspaikan tontti raivattava ja perustukset tehtävä valmiiksi. Optimitilanne on se, että siirrettävä rakennus pystytetään välittömästi uudelle paikalle, jolloin hirret eivät vaurioidu varastoinnissa ja merkinnät eivät vaarannu.

 

(Niko Palonen, rakennuskonservaattori ja restaurointikisälli)