Hirsikehikon pystyttäminen

Pystyttämisvaiheeseen päästessä on oltava rakennuslupa. Tontin on oltava raivattu ylimääräisestä puustosta ja perustusten valmiina. Perustusten ympärillä on oltava paljon tilaa, jotta kaikki hirret sopivat rakennuspaikalle. Perustustöitä varten on tontilla oltava sähköä ja vettä.
Talosta on piirrettävä rakennuslupaa varten rakennuslupapiirustukset.
Vanhaa kehikkoa tulisi kunnioittaa ja säästää radikaaleilta aukkomuutoksilta. Seinälinjat tulisi säilyttää alkuperäisillä
paikoillaan ja huonejako alkuperäisenä.
Tässä on muutettu ikkunaaukotusta niin, että kaksi pientä ikkunaa on yhdistetty yhdeksi suureksi.
Pohjapiirros
Asemapiirustukseen on merkitty talon sijainti, jonka perusteella pystytyskunnan mittamiehet merkitsevät rakennuksen
sijainnin tontille. Tämän jälkeen rakentaminen tontilla voi konkreettisesti alkaa.
Vanhoja sokkelikiviä ei aina ole järkevää siirtää. Varsinkaan silloin, jos välimatkaa on paljon.
Modernisti tehdyn sokkelin voi myöhemmin slammata tai muuten käsitellä niin, ettei harkot jää näkyviin.
Alin hirsikerta erotetaan perustuksesta sokkelikaistalla tai kattohuovalla, jotta kapillaarinen kosteus ei nouse perustuksista hirsiin.
Hirsien välissä käytetään eristeenä pellavaa.
Aukkojen umpeen laittaminen on aina pienempi paha kuin uusien aukkojen puhkaisu.
Tarpeen vaatiessa suljetut aukot pystytään ottamaan uudelleen
käyttöön, mutta hävitettyjä hirsiä ei voi koskaan saada takaisin.
Pellavarivettä voi leikata esimerkiksi saksilla.
Pystytysvaiheessa työkaluna toimii lähinnä iso leka, jolla hirret nuijitaan paikoilleen.
Kaikissa hirsirakennuksissa ei ole siirtämiseen kelpaavia kattorakenteita, kuten esimerkiksi rintamamiestaloissa, joiden kattorakenteet ovat tukeutuneet yläkerran seiniin. Tällöin on syytä harkita uusien kattotuolien tilaamista.
Vanhojen kattoristikoiden käytössä on konsultoiva rakennusvalvontaa. Rakennusvalvonta voi haluta laskelmat, joilla osoitetaan kattotuolien kestävän talven lumikuormat. Laskelmiksi ei kelpaa se, että kattotuolit ovat alkuperäisellä paikallaan saattaneet kestää yli satakin vuotta.
Kun kehikko on uudella paikalla pystytetty, niin se kannattaa suojata mahdollisimman nopeasti kosteudelta vesikatolla. Kattaminen on tärkeää siksikin, että kehikko saadaan sen alle painumaan talven tullen.
Kolmiorimakatto sopii hyvin vanhaan taloon.
Siirrossa on hyvä tähdätä siihen, että saataessa yksi työvaihe päätökseen siirtyminen uuteen työvaiheeseen sujuu nopeasti. Tämä vaatii suunnittelua, paneutumista ja aikatauluttamista.
Kehikko on hyvä saada talveksi ”säältä suojaan”. Vesikatto suojaa rakenteita luonnollisesti kosteudelta, mutta lumella kuormitettuna edes auttaa painumista eli hirsien tiivistymistä toisiaan vasten.
Painumisen on annettava tapahtua rauhassa ja ensimmäisenä talvena onkin hyvä tehdä täydentäviä töitä, kuten ikkunoiden ja ovien kunnostamista.