Ylöjärvi, Pirkanmaa 96 m2

Kehikon koko: 96 m2

Esittely:

Tarjolla on purettavaksi ja pois siirrettäväksi 1921 valmistunut hirsirunkoinen rakennus. Rakennuksen kokonaispinta-ala on ~114m2 josta hirsikehikon osuus on ~96 m2 ja lautarakenteisen kuistin osuus ~18 m2.

Rakennuksen hirsirunko on valtaosin hyvässä kunnossa. Perustuksen liikkumisesta huolimatta on runko kestänyt liikkeet hyvin. Seinissä ei ole havaittavissa pullistumia. Ongelmia on sen sijaan kolmessa alimmassa hirsikerrassa, jotka ovat paikoitellen lahonneet sekä ulko- että sisäpuolelta. Alapohjan tuuletuksen puutteen vuoksi on maaperän kosteus noussut alapohjaan. Kosteutta on tullut myös kapillaarisesti betonisen kivijalan kautta. Tämä kosteus kuivuu hitaasti alapohjan täytteissä ja on aiheuttanut hirsien lahoamista aktivoimalla sienivaurion, joka tarvitsee toimiakseen kosteutta ja tuulettumattoman tila

Korjausehdotus: "Alimpien hirsikertojen lahovauriot veistetään kirvestä, talttaa ja moottorisahaa käyttäen pois siten, että terve puun pinta saadaan esiin. Lahonnut puu korvataan uudella. Lahovaurion syvyydestä riippuen paikkaamiseen käytetään lautaa tai lankkua, joka naulataan tiukasti kiinni hirteen. Laudan tai lankun hirttä vasten tulevaan pintaan nidotaan pellavarivettä tilkkeeksi, jotta paikkapalan ja seinän liitoksesta tulee mahdollisimman lämmin."

Tehdyt toimenpiteet: Pirtin ja keittiön lattiat on purettu ja laudat numeroitu. Rossipohja eristeineen on poistettu ja huoneet ovat olleet kuivina vuodesta 2007. Ymmärtääkseni tästä syystä vauriot eivät ole edenneet. 

 

Rakennus sijaitsee Pirkanmaalla, Viljakkalan kirkonkylässä, hyvän tien varrella.

 

Hinta: 3 800 e

Ostaja maksaa koko kauppahinnan myyjän tilille ennen purkamisen aloittamista. 

Myyjä palauttaa ostajan tilille 1000 € kun kaikki, rakennukseen kuuluva purkujäte, on kuljetettu pois tontilta ja yhdessä myyjän kanssa on todettu rakennuksen paikka siivotuksi ja tasoitetuksi.


Myyjä: Leo Kaunisto

Puhelinnumero: 0405386586

Sähköpostiosoite: leo.kaunisto@gmail.com

Paikkakunta: Ylöjärvi, Pirkanmaa