Vanhan hirsitalon vauriot ja niiden selvittäminen

Lähtökohtana tässä ohjeistuksessa on esimerkiksi tilanne, jossa harkitaan vanhan 

hirsirakennuksen hankkimista tai oman rakennuksen peruskorjaamisen suunnittelua.

Vanhojen hirsitalojen määrä on suuri ja tyyppivalikoima on erittäin laaja.

Tyylihistoriallisesti ja teknisesti tarkastellen vain harvoin tulee vastaan kahta 

samanlaista taloa tai pihapiiriä. Tästä syystä ei ole mahdollista antaa yksityiskohtaisia 

ohjeita siitä, mikä kussakin tapauksessa on tärkeintä selvittää. Se selviää 

kuitenkin vasta paikan päällä kuhunkin kohteeseen perehdyttäessä. Toivottavasti 

näitten ”nuottien” avulla kysymystä voidaan lähestyä helpommin ja monipuolisesti 

 

Tarvittavat perustiedot:

 

-Kaavoitustilanne, rakennusoikeudet ja muut kohdetta koskevat yleiset suunnitelmat.

Rakennuksen sijaintiin liittyy erityisiä piirteitä silloin, kun se sijaitsee taajamassa, kaavoitetulla

alueella tai maankäytöllisesti erityisessä paikassa. Samoin kunnan rakennusjärjestyksessä

saattaa olla kyseistä kohdetta koskevia kohtia. Tällöin on syytä selvittää kunnan

aluearkkitehdin tai rakennustarkastajan kanssa kiinteistöön liittyvät rakennusoikeudet,

rajoitukset ja kunnallistekniikkaan liittyvät näkökohdat. 

 

-Rakennuksen tiedot kunnan tai aluemuseon rakennusinventoinneissa

Vanhoista kultturihistoriallisista rakennuksista ja pihapiireistä on tehty 

maakuntamuseoitten tai kuntien toimesta inventointeja. Niissä on perustiedot rakennusten

historiasta ja kulttuuriarvoista. Näistä selvityksistä löytyy tiedot rakennusvalvonnasta ja

aluemuseoista. Jos rakennus on merkitty näihin tiedostoihin, se antaa mahdollisuuden myös 

avustusten saantiin säilyttävissä korjauksissa. 

 

-Tiedot pihapiirin historiasta ja sen vaiheista

Jos rakennuksesta ei ole saatavissa rakennushistoriallisten inventointien yhteydessä riittävästi

tietoja, voidaan tietoja saada entisiltä omistajilta, kylähistorioista, naapureilta ja sukuselvityksistä. 

 

-Vanhat valokuvat ja maisemataulut kannattaa etsiä. Ennen sota-aikoja maaseudulla kiersi

taiteilijoita maalaamassa tauluja taloista. Näitä tauluja löytyy talojen kamarien seiniltä tai

entisten asukkaitten hallusta. Valokuvia sen sijaan on otettu jo 1880-luvulta alkaen. Niitten

löytäminen on usein sattumanvaraista. Niitä saattaa löytyä entisten asukkaitten albumeista,

naapurien vanhoista kenkälaatikoista tai alueellisista museoista. Samoin Museovirastossa on

runsaasti vanhoja kansatieteilijöitten ottamia kuvia.

 

-Vanhat piirustukset ovat harvinaisia. Kaupungeissa taloista on vaadittu piirustukset

rakennuslupia varten jo erittäin varhain. Ne löytyy kaupunkien arkistosta. Maaseudulla 

piirustuksia on saattanut olla rakennusvaiheessa,  mutta niitä ei ole aina säilytetty huolella.

Etsiä kuitenkin kannattaa, sillä erittäin vanhat piirustukset ovat samalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita asiakirjoja. 

 

-Ajantasaiset piirustukset tehdään ellei niitä ole. (Kts. Hirsitalo ennen ja nyt s.174)

Rakennuksien kunnostustöitten asiallinen suorittaminen edellyttää ajan tasalla olevia

piirustuksia. Vaikka vanhoja piirustuksia löytyisikin, ne eivät aina pidä paikkaansa.

Rakennustyön aikana ja vuosikymmenten kuluessa  on tehty muutoksia jotka eivät näy

asiakirjoissa. Rakennus on syytä mitata perusteellisesti ja tehdä piirustukset nykyisten

vaatimusten mukaisiksi. Tällöin rakenteita koskeva suunnittelu,  LVI- ja  sähkösuunnittelu

voidaan suorittaa yhtenäiseltä pohjalta,

 

Tarvittavat välineet:

 

- Tutkimusvälineet, teräspiikki ( 60 cm pitkä), näytteenottosondi  (moottorinkorjaustyökalu),   porakone

- Tehokas taskulamppu. 

- Hengityssuojain

- Pieni lapio, haalarit,

- Kamera + tehokas salama  

- Mittanauha, lasermittalaite--------------------------------------------------
KIRJALLISUUTTA:

Risto Vuolle-Apiala: Hirsitalo ennen ja nyt
Hirsitalon kunnostaminen
Hirsityöt
Hirsitalo
Savusauna ennen ja nyt
Savusaunakirja

Panu Kaila:

Talotohtori
Kesällä töitä teki maalari
 
 

(Risto Vuolle-Apia, arkkitehti)