Olen aina halunnut asua täällä!

Suomalaisten vanhojen puutalojen merkitystä omistajilleen tutkittu!


Joni Rouskun pro gradu -tutkielma ”Olen aina halunnut asua täällä. Suomalainen vanha puutalo asumisunelmien kohteena, lohduttajana ja minuuden peilinä 1967–2013” selvittää vanhojen puutalojen merkitystä asukkailleen kuuden eri vuosikymmenen aikana.

Perusteet puutalojen hankkimiselle ovat tutkimusaineiston mukaan kokeneet radikaalin muutoksen 1960-luvulta nykypäivään. Kun 1960- ja 1970-luvulla ostettiin vanhoja taloja edullisina remonttiaihioina, 1990-luvulta nykypäivään koettiin puutalokauppa kohtalon täyttymyksenä ja ainutkertaisena tilaisuutena, jota ei saanut päästää valumaan sormien läpi.

Puutalomiljöön tenhoa selitettiin sen erilaisuudella ja ihmisläheisyydellä. Puutaloasukkaat kuvasivat tyypillisesti kotiaan pakopaikkana jonne kylmän ulkomaailman lainalaisuudet eivät yletä ja jossa asukkaat pystyivät itse määrittelemään elämänrytminsä. Puutalo esitettiin myös tapana kertoa muulle maailmalle omistajansa arvoista ja persoonasta. Puutalon ostajista kehittyi monesti pystyviä talonkorjaajia, jotka oman fyysisen työnsä kautta kasvoivat talonsa arvoisiksi omistajiksi. Omistajien elämäntarina kietoutuikin vahvasti puutalokodin ympärille.

Tutkielma on luettavissa sivulla
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135243