Hirsikehikon siirto

Hirsitalo on tehty siirrettäväksi. Menneinä aikoina oli tavallista, että "pojan periessä puolet talosta" talo todella purettiin ja poika sai puolet hirsistä matkaansa. Paritupa jaettiin usein kahteen osaan; tupa kummallekin veljeksistä. Myös muut rakennukset saatettiin jakaa samalla tavalla. Tyttären osaksi jäi mahdollisesti aitta.

Ulkoa vuoraamaton ja sisältä verhoamaton hirsitalo olikin suhteellisen helppo purkaa. Naulattuja rakenteita ei ollut. Lattialaudatkin olivat usein paikallaan omalla painollaan; tapitettuina tai hirsien väliin kiilattuina. Välikaton laudoitus oli tehty vasojen päälle ilman naulausta. Naulattuja kattotuoleja ei ollut, vaan katto tehtiin hirsisiin päätykolmioihin tukeutuvien orsien varaan.

Rakennusmateriaalina hirren elinkaari on pitkä. Hirret on kerta toisensa jälkeen käytetty uudelleen. Vanhoissa puukaupungeissa rakennusten rungoista on luettavissa useita eri rakennusvaiheita. Jos runkoa ei ole voitu hyödyntää sellaisenaan, on hirsistä saatettu rakentaa jokin pienempi rakennus; aitta tai liiteri. Rakennuksia siirrettäessä on aina myös tarkistettu hirsien kunto ja mahdollisesti vaihdettu huonoja hirsiä uusiin tai tehty niihin pienempiä paikkauksia. Joissakin tapauksissa purkuhirsistä on tehty pystyhirsiseinää uuteen rakennukseen tai käytetty sellaisenaan korvaushirsiksi.

Rakennuksia on aina siirretty tarpeiden mukaan; niitä on pienennetty tai niihin on rakennettu lisää huoneita. Vanha hirsirunko on puhdasta käsityötä. Tarvittavat puut on valittu tarkkaan, kaadettu juuri oikeaan aikaan sydäntalvella ja tuotu hevosen vetämässä metsäreessä rakennuspaikalle. Kevätahavilla tukit kuorittiin ja usein myös veistettiin pelkoiksi. Kestävyyden kannalta parhaana pidettiin "ylivuotista" eli vuoden verran kaadon jälkeen kuivunutta puuta. Hirret veistettiin toisiinsa sopiviksi, salvottiin ja varattiin. Tämän päivän koneelliseen käsittelyyn verrattuna aikaa yhden hirren työstämiseen on käytetty monikertainen määrä.

 

>> Yleisistä periaatteista

>> Hirsikehikon ostaminen

>> Hirsikehikon ja rakennusosien merkintä

>> Hirsikehikon purkaminen

>> Hirsikehikon pystyttäminen

>> Siirrettävän kehikon eristys